Welkom

Logopediepraktijk Moolhuijsen en Graat.

 

Logopediepraktijk S. Slot en F. Moolhuijsen heeft een nieuwe maat en een nieuwe naam. 

De huidige praktijk blijft bestaan maar er is een wisseling van de maten. Vera Graat heeft per 1 april 2023 de werkzaamheden binnen de maatschap overgenomen van Susan Slot. Daardoor is ook de naam gewijzigd in: Logopediepraktijk Moolhuijsen en Graat

Vera zal zich met name richten op de behandeling van kinderen met spraak-taalstoornissen en lees-spellingsproblemen. De overige specialisaties zoals die op dit moment door Susan en Freya gezien worden zullen gehandhaafd blijven. Susan zal ons dus voorlopig nog blijven ondersteunen en ook nog blijven behandelen.

Susan zal zich met name richten op neurologische problemen; Parkinson(ismen), Dementie, NAH, Oncologie, stem- en ademproblemen en behandeling van complexe stoornissen bij kinderen (syndromen).

Freya zal zich met name richten op volwassenen met Parkinsonisme, dementie, spraak/taal- en/of slikproblemen bij oncologische problemen of na hersenletsel. Mimetherapie bij aangezichtsverlamming en larynxfacilitatie bij stemproblemen. Baby’s en jonge kinderen met eet- en of drinkproblemen (preverbale logopedie). Kinderen met spraak/taal- en afwijkend mondgedrag (OMFT en ouderbegeleiding middels HANEN principes). 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Voor nu bedanken wij u voor de samenwerking in het afgelopen jaar en wensen wij u fijne feestdagen en de beste wensen voor 2024!!!

Met vriendelijke groet,

Freya Moolhuijsen
Vera Graat
Susan Slot

Susteren: 

Hemelrijk 1a
6114 RS Susteren

De praktijk is dinsdag t/m donderdag geopend. 

Medisch Centrum Susteren: Reinoud van Gelderstraat 13,
6114 EA  Susteren

De praktijk is op maandag geopend. 

HAP Obbicht:

Ecrevissestraat 1
6125 AW Obbicht

De praktijk is op vrijdag geopend.

HAP Martinez: Frankenstraat 17,
6124 BG Grevenbicht.

De praktijk is op vrijdag geopend. 

Therapiepunt Echt

Doktersweg 18
6101 EB  Echt

De praktijk is op variabele tijden geopend.