Veel gestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij neem dan gerust contact op met de praktijk.

Kinderen met lees- en of spellingproblemen kunnen door ons behandeld worden. Er wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de ouders en het kind. Dit gaat in samenwerking met de leerkracht.

Indien er na het onderzoek geen logopedische en/of medische indicatie bestaat voor de behandeling, ontvangen de ouders een rekening voor de behandeling. Hiervan worden de hulpvragers vooraf op de hoogte gesteld.

Als logopediste kunnen wij de diagnose dyslexie niet stellen.

Wij zijn niet geregistreerd in het Register dyslexie en hebben derhalve ook geen samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een gedragswetenschapper. Derhalve kunnen wij de behandeling van dyslexie niet declareren bij de (meeste) zorgverzekeraars. De diagnose dyslexie moet dan ook gesteld worden door multidisciplinaire Zorgverlening. Ernstige dyslexie valt per 1 januari 2009 binnen de Zorgverzekeringswet, maar de zorg wordt ingekocht door gedragstherapeuten i.s.m. geregistreerde logopedisten.

Ja, we werken o.a. samen met:

 • Scholen/ leerkrachten 
 • Huisartsen 
 • Ziekenhuis,
  • kinderartsen
  • K.N.O.-artsen
  • Neurologen 
 • Verpleeghuis 
 • KDC 
 • Tandartsen en orthodontisten 
 • Audiologisch Centrum 
 • Fysiotherapeuten en ergotherapeuten 
 • Collega logopedisten 
 • Consultatiebureau-artsen 
 • Peuterspeelzalen en Dagverblijven

Onderstaand vindt u een kleine selectie van de materialen die we gebruiken:

 • Kompro 2000 
 • Digitaal 
 • Pictoboekjes 
 • Bas-boeken 
 • Diverse ontwikkelingsgerichte spelmaterialen 
 • Logo-art
  Methodes; Zeggen wat je Ziet, Lezen moet je Doen 
 • Dyspraxie-programma 
 • Gebarenblik 
 • concreet materiaal zoals spellen, leesboeken, etc. 
 • iPad met diverse App’s 
 • ClaroRead (dyslexie ICT-hulpmiddel) 
 • Audacity 
 • Praatboeken

Enkele van de methoden die we gebruiken zijn:

 • Dyspraxieprogramma
 • Transparant
 • Mondjesmaat
 • Curriculum Schoolrijpheid
 • Weerklank ondersteunende gebaren
 • Söderberghmethode
 • VAT-principes (Volgen Aanpassen Toevoegen)
 • F.I.T. principes (Functionele Imitatie Taalstructuren
 • Metaphon
 • FIKS
 • Hodson & Paden
 • OMFT (Oro Myofunctionele therapie)
 • PROMPT
 • Spelen met de
  woordstructuur
 • Speciale leesbegeleiding
 • PLVT (Pitch Limiting Voice Therapy)

Enkele testen waarover we beschikken zijn:

 • Schlichtingtest voor taalproductie
 • Reynell-test voor taalbegrip
 • TVK; Taaltest voor Kinderen
 • TAK; Taaltest voor Alle Kinderen
 • Nijmeegse Pragmatiektest
 • Peabody Picture Vocabularytest (verniewde versie)
 • Hodson & Paden analyse
 • AAT Akense Afasietest
 • SAN-test voor afasie
 • Taalstandaard
 • Curriculum Schoolrijpheid
 • CELF-4-NL; test voor diagnose en evaluatie voor taalproblemen
 • Lexilijst
 • OCD= Onderzoek Comunicatie Dementie

Indien er een indicatie en verwijskaart
voor behandeling aan huis is verstrekt door de behandeld arts, behoort dit tot
de mogelijkheden b.v. bij eet- en drinkproblemen.

Op aanvraag wordt er ook behandeld
in Zorgcentra o.a. Vastrada te Susteren. 

Er is binnen de praktijk veel ervaring op de volgende gebieden:

 • Spraakstoornissen en fonologische stoornissen en ernstig onverstaanbare kinderen; o.a. Hodson en Paden
 • Afwijkende mondgewoonten o.a. volgens oro myo-functionele therapie
 • Schisis (o.a. programma Sliedrecht)
 • Down-syndroom en voorkomende stoornissen
 • Eet en drinkproblemen bij (jonge) kinderen en volwassenen (NDT + ervaring KDC)
 • Dysfasie volgens Söderbergh-Tan
 • Stemstoornissen (Pahn, larynx-manipulatie) ook bij zangers en sprekersberoepen
 • Stotteren (o.a. volgens Lidcomb, Starkweather)
 • Taalstoornissen
 • Laryngectomie
 • Alle voorkomende logopedische stoornissen.
 • De medewerkers hebben ieder een aantal specialisaties; pre-verbale logopedie, stemonderzoek en behandeling (nasaleren, larynx-manipulatie), behandeling volgens Hanen-principes.

Als paramidicus volgen we jaarlijks meerdere na- en bijscholingen o.a. om gecertificeerd te kunnen blijven. Onderstaand enkele van de gevolgde opleidingen:

 • Hodson en Paden
 • Pahn: Nasaleren A, B en C
 • Dysfatische ontwikkeling (Söderbergh-Tan methode)
 • Parkinson
 • Stotteren (Lidkomb, Starkweather)
 • Oro-myofunctionele Therapie
 • Larynx manipulatie
 • Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen (Radboud Ziekenhuis Nijmegen)
 • Voorkomende problemen bij Down-syndroom 
 • Hanen Ouderbegeleidingscursus
 • Auditieve Verwerkingsproblemen (Hoge School Zuyd)