Werkt u samen met andere instellingen?

Ja, we werken o.a. samen met:

 • Scholen/ leerkrachten 
 • Huisartsen 
 • Ziekenhuis,
  • kinderartsen
  • K.N.O.-artsen
  • Neurologen 
 • Verpleeghuis 
 • KDC 
 • Tandartsen en orthodontisten 
 • Audiologisch Centrum 
 • Fysiotherapeuten en ergotherapeuten 
 • Collega logopedisten 
 • Consultatiebureau-artsen 
 • Peuterspeelzalen en Dagverblijven