Logopedie is meer dan leren spreken

Alle voorkomende stoornissen op het gebied van spraak, taal, gehoor en stem worden behandeld door een logopedist. De praktijk in Susteren op het Hemelrijk 1A is all-round en er worden al 28 jaar kinderen en volwassenen behandeld met de meest uiteenlopende problemen. In verband met de multi-disciplinaire samenwerking ook gevestigd in fysiotherapiepraktijk Tenney in Grevenbicht. en in het MCS (Medisch Centrum Susteren) vanaf 8 juli 2013.

Onder het subkopje 'Wat is logopedie?' wordt uitleg gegeven over logopedie en onder het subkopje 'Vakgebieden/stoornissen' kunt u lezen welke stoornissen door ons behandeld worden. Door middel van cursussen hebben wij ons gespecialiseerd in een aantal van deze gebieden. Deze zijn als volgt. 

 

 

 

 

Specialisaties logopedie bij kinderen:

 • Spraakproblemen (articulatieproblemen, vertraagde spraakontwikkeling); Hodson en Paden, Prompt-therapie.
 • Taalproblemen (achterstand in taalbegrip en taalproduktie, Dysfatische Ontwikkeling);
 • Logopedische problemen voorkomend bij ontwikkelingsachterstanden (o.a. Down-syndroom, Autisme);
 • Mondmotorische problemen (verkeerd slikken, mondademing, duimzuigen) 0.a. middels Oro Myo-Functionele Therapie (OMFT);
 • Eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen. Dit wordt ook wel pre-logopedie genoemd.
 • Heesheid, verkeerd stemgebruik.
 • Ouderbegeleiding bij kinderen die stotteren, kinderen met een beperking (verstandelijk, motorisch) en jonge, nog volop in ontwikkeling zijnde kinderen. 

Resultaat na multidisciplinaire behandeling middels Oro Myo Functionele Therapie: 

Voor Voor                     Na 

 

Specialisaties logopedie bij volwassenen

 • Afasie; Taalstoornis door b.v. herseninfarct; 
 • Dysartrie; Slik- en spraakstoornissen door CVA;
 • Communicatieproblemen voorkomend bij Parkinson;
 • Heesheid, verkeerde stemtechnieken bij sprekers en zangers; larynxmanipulatie / nasaleren
 • Ademproblemen (hyperventilatie, ademnood bij spreken, COPD)
 • Gehoorproblemen (spraakafzien, audiometrisch onderzoek)
 • PPA= Primair Progressieve Afasie en taal/spraakproblemen bij Dementie.

Op medische indicatie kan er aan huis behandeld worden, een gerichte verwijzing door de behandelend arts is dan noodzakelijk.