Nieuws

6 maart 2022 - Dag van de Logopedie

Een leven lang logopedie
6 maart Dag van de Logopedie

Op zondag 6 maart is de Europese Dag van de Logopedie. Het thema van de Dag van de Logopedie is dit jaar Een leven lang logopedie. Een logopedist adviseert en begeleidt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: Baby’s die niet goed kunnen drinken uit de borst of de fles. Kinderen die niet vanzelf leren praten door een probleem in de taalontwikkeling. Of kinderen die stotteren of een klank niet kunnen uitspreken. Volwassen met heesheid, en vaak geen stem meer hebben. Ouderen die niet meer goed kunnen praten of slikken door een ziekte. En logopedie draagt bij aan het herstel van long covid-patiënten.

Logopedie helpt!
De Dag van de Logopedie heeft als doel meer bekendheid te geven aan het vakgebied van de logopedie. Het is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedie helpt bij problemen met taal, praten, eten en drinken. Want een logopedist weet alles van de mond, de tong en slikken. De logopedist adviseert en begeleidt de cliënt en belangrijke personen in de omgeving van de cliënt. Het doel van logopedie is om beter zelfstandig te kunnen communiceren, eten en drinken. En daardoor meer plezier in je leven te hebben.

Meer weten over logopedie?
Kijk op logopedie.nl

 

Klantenwaardering

Onze letterlijke klantwaarderingen aangeleverd door Qualiview nav het klantervaringsonderzoek<in 2021.

Dank aan alle cliënten!

 

Corona beleid, 14 mei 2020

Vanaf 18 mei 2020 openen wij weer onze deuren. Wij willen jullie hartelijk danken voor het geduld en de medewerking in de afgelopen weken. Er is door iedereen hard gewerkt en met mooie resultaten. Wij zijn dan ook trots op iedereen! Nu wij weer op locatie mogen behandelen, zijn er helaas wel enkele zaken veranderd. Wij willen jullie dan ook vragen om met ons samen de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, zodat de zorg veilig en verantwoord voor alle partijen plaats kan vinden*.  

  • Checklist vooraf aan behandeling (wij stellen enkele vragen om te bepalen of de therapie wel/niet plaatsvindt in de praktijk).
  • Social distancing (1,5 meter afstand).
  • Handhygiëne (vooraf en indien nodig tijdens behandeling).
  • Geen gebruik van speelgoed en literatuur in de wachtruimte.
  • Geen gebruik van het toilet.
  • Kom stipt op tijd.
  • Kom niet met meer dan 2 personen.  We zien het liefst dat de cliënt alleen naar binnen komt en dat er geen mensen wachten in de wachtruimte. 

Indien u voorlopig nog kiest voor zorg op afstand (waaronder videobellen), kan dit uiteraard voortgezet worden.

Uw gezondheid staat voorop en laten we op elkaar letten!

Mochten er vragen en / of opmerkingen zijn, dan kunt u terecht bij uw behandelend logopedist.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Groetjes,

Freya, Susan en Céline

 

 

Pages