Nieuws

Europese Dag van de Logopedie

Europese Dag van de Logopedie benadrukt samenwerking met andere zorgprofessionals en naasten

Op 6 maart staat de Europese Dag van de Logopedie weer voor de deur, een dag waarop we het vak logopedie en de toegewijde beoefenaars ervan onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het thema: Samenwerking logopedie met andere zorgprofessionals en naasten.

Het centrale doel van dit thema is het benadrukken van de cruciale rol van samenwerking tussen logopedisten, andere zorgprofessionals en naasten in de gezondheidszorg. De focus ligt hierbij op het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor cliënten met spraak-, taal-, stem- en slikproblemen.

Logopedisten vervullen een sleutelrol bij de diagnose en behandeling van communicatieve stoornissen en slikproblemen. Een effectieve samenwerking met andere zorgprofessionals, waaronder artsen, verpleegkundigen en therapeuten, is dan ook van groot belang. Door kennis te delen en gezamenlijke behandelplannen te ontwikkelen, kunnen zorgverleners niet alleen de algehele zorgervaring van cliënten verbeteren, maar ook de resultaten van logopedische behandelingen optimaliseren.

Daarnaast richt het thema zich op de nauwe betrokkenheid van naasten, zoals partners, familieleden en verzorgenden, bij het zorgproces. Een goede samenwerking tussen logopedisten en naasten is essentieel om de betrokkenheid van de cliënt en diens omgeving bij de behandeling te vergroten en de continuïteit van het behandeltraject te waarborgen.

Kortom, het thema van de Dag van de Logopedie 2024 onderstreept het belang van een holistische aanpak waarbij logopedisten, zorgprofessionals en naasten gezamenlijk streven naar de best mogelijke zorg voor cliënten met spraak-, taal-, stem- en slikproblemen. De samenwerking staat centraal, en deze dag dient als een platform om de waarde hiervan te erkennen en te benadrukken. Het uiteindelijke doel is een verbetering van de levenskwaliteit van deze cliënten.

Logopedie doet meer dan je denkt!

Logopedie is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedie is zorg die helpt bij problemen met spraak, taal, stem, gehoor, communicatie, eten en drinken (slikken). Een logopedist heeft uitgebreide kennis van de mond, de tong en het slikken, en biedt advies en begeleiding aan cliënten en hun naasten. Het doel is om zelfstandiger te kunnen communiceren, eten en/of drinken, zodat men zich gelukkiger voelt en meer uit het leven kan halen.

Meer weten over logopedie?
Kijk op www.logopedie.nl

 

Logopediepraktijk Moolhuijsen en Graat

 

Logopediepraktijk S. Slot en F. Moolhuijsen heeft een nieuwe maat en een nieuwe naam. 

De huidige praktijk blijft bestaan maar er is een wisseling van de maten. Vera Graat heeft per 1 april 2023 de werkzaamheden binnen de maatschap overgenomen van Susan Slot. Daardoor is ook de naam gewijzigd in: Logopediepraktijk Moolhuijsen en Graat

Vera zal zich met name richten op de behandeling van kinderen met spraak-taalstoornissen en lees-spellingsproblemen. De overige specialisaties zoals die op dit moment door Susan en Freya gezien worden zullen gehandhaafd blijven. Susan zal ons dus voorlopig nog blijven ondersteunen en ook nog blijven behandelen.

Susan zal zich met name richten op neurologische problemen; Parkinson(ismen), Dementie, NAH, Oncologie, stem- en ademproblemen en behandeling van complexe stoornissen bij kinderen (syndromen).

Freya zal zich met name richten op volwassenen met Parkinsonisme, dementie, spraak/taal- en/of slikproblemen bij oncologische problemen of na hersenletsel. Mimetherapie bij aangezichtsverlamming en larynxfacilitatie bij stemproblemen. Baby’s en jonge kinderen met eet- en of drinkproblemen (preverbale logopedie). Kinderen met spraak/taal- en afwijkend mondgedrag (OMFT en ouderbegeleiding middels HANEN principes). 

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dit graag.

Voor nu bedanken wij u voor de samenwerking in het afgelopen jaar en wensen wij u fijne feestdagen en de beste wensen voor 2024!!!

De praktijk is gesloten van 25 december 2023 tot 8 januari 2024.
Wij zien weer uit naar een prettige samenwerking na de vakantie!

Met vriendelijke groet,

Freya Moolhuijsen
Vera Graat
Susan Slot

Susteren:  Hemelrijk 1a
6114 RS Susteren
Tel: 046-449 4441
De praktijk is maandag t/m donderdag geopend. 
Medisch Centrum Susteren: Reinoud van Gelderstraat 13,
6114 EA  Susteren
Tel: 06-13189933
De praktijk is op maandag geopend. 
HAP Obbicht:

Ecrevissestraat 1
6125 AW Obbicht
Tel: 06-13189933
De praktijk is op vrijdagmiddag geopend.

Therapiepunt Echt

Doktersweg 18
6101 EB  Echt
Tel: 046-449 4441
De praktijk is op variabele tijden geopend.

 

Klantenwaardering 2022

Qualiview, het klanttevredenheidsonderzoek dat wij voor de praktijk gebruiken, heeft een video met enkele bijdragen van klanten gemaakt.

Bedankt iedereen voor jullie bijdrage!

 

6 maart 2022 - Dag van de Logopedie

Een leven lang logopedie
6 maart Dag van de Logopedie

Op zondag 6 maart is de Europese Dag van de Logopedie. Het thema van de Dag van de Logopedie is dit jaar Een leven lang logopedie. Een logopedist adviseert en begeleidt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. Je kunt hierbij denken aan: Baby’s die niet goed kunnen drinken uit de borst of de fles. Kinderen die niet vanzelf leren praten door een probleem in de taalontwikkeling. Of kinderen die stotteren of een klank niet kunnen uitspreken. Volwassen met heesheid, en vaak geen stem meer hebben. Ouderen die niet meer goed kunnen praten of slikken door een ziekte. En logopedie draagt bij aan het herstel van long covid-patiënten.

Logopedie helpt!
De Dag van de Logopedie heeft als doel meer bekendheid te geven aan het vakgebied van de logopedie. Het is veel breder en meeromvattend dan veel mensen weten. Logopedie helpt bij problemen met taal, praten, eten en drinken. Want een logopedist weet alles van de mond, de tong en slikken. De logopedist adviseert en begeleidt de cliënt en belangrijke personen in de omgeving van de cliënt. Het doel van logopedie is om beter zelfstandig te kunnen communiceren, eten en drinken. En daardoor meer plezier in je leven te hebben.

Meer weten over logopedie?
Kijk op logopedie.nl

 

Pages