Nieuws

Praktijk met zorg 2016

Logopediepraktijk S. Slot en F. Moolhuijsen nemen deel aan een klanttevredenheid onderzoek.
Ook dit jaar kunnen we met trots de resultaten aan u presenteren.
De behaalde resultaten van de praktijk staan op het onderstaande certificaat.
 
Het certificaat toont de volgende onderwerpen:
  • Net Promoter Score (NPS)
  • Ervaren Bejegening
  • Algemene Beoordeling
  • Participatie & Therapietrouw
  • Informatievoorziening
  • Verwachtingsmanagement Behandelproces

Stg Downsyndroom Limburg

Op zaterdag 11 juni was weer de familiedag in Gangelt georganiseerd door de stichting Down Syndroom Limburg.
Ook Susan Slot was aanwezig en staat hier op de foto met Lieke. Net als andere jaren trakteerde ze alle kinderen op een lekker ijsje. 
http://www.downsyndroomlimburg.nl

Herregistratie Susan Slot

De na- en bijscholingen van de afgelopen jaren hebben tot resultaat gehad dat Susan Slot t/m 2020 geherregistreerd is als Preverbale Logopedist en tevens voldoet aan de kwaliteitseisen van het "Kwaliteitsregister Paramedici, Wet BIG".

Screenen op taalachterstand

Bij een taalachterstand is de taalontwikkeling vertraagd. Kinderen kunnen de taalachterstand inlopen met extra aandacht voor het taalaanbod thuis, via ondersteuning op een voorschool (vve) of de basisschool. Voor kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) geldt dit niet. Als een dergelijke aangeboren stoornis tijdig door een logopedist wordt gesignaleerd, kan er ook snel hulp worden geboden. Klik op de illustratie voor een korte, informatieve video.

Pages