Nieuws

Tuitbeker levert problemen op

Voordat kleine kinderen uit een beker leren drinken, is de tuitbeker een gangbare tussenstap. Veel en langdurig gebruik van een tuitbeker heeft echter negatieve effecten op de tanden en de mondmotoriek. En daarmee ook op de gezondheid en spraak-/taalontwikkeling van een kind.
 
AFWIJKINGEN GEBIT
Omdat de tongspier heel sterk is, hebben een verkeerde tongstand en verkeerd slikken effect op de stand van de tanden en de ontwikkeling van de kaak. Normaal gesproken is de tong ‘aangezogen’ tegen het gehemelte. De tongpunt ligt dan op het richeltje achter de boventanden, zonder tegen de tanden te duwen. Bij een normale slikbeweging beweegt de tong omhoog in plaats van naar voren. Bij een kind dat veel uit een tuitbeker drinkt, ligt de tong onder de tuit en blijft de mond een stukje openstaan. Het kind went daardoor aan een ‘lage voorwaartse tongligging’ tijdens het slikken. De tong duwt dan tegen de tanden of beweegt tussen de tanden door. Hierdoor kunnen er gebitsafwijkingen ontstaan. Zoals allerlei varianten van een open beet, waarbij de boventanden niet meer over de ondertanden vallen.
 
MEER KANS OP GAATJES
Kinderen met een verkeerde kaak- of gebitsstand hebben op latere leeftijd vaak een beugel en soms zelfs een kaakoperatie nodig. Begin daarom liever helemaal niet aan een tuitbeker, stelt de Consumentenbond. Deze stap in het leren drinken kun je beter overslaan. Dat heeft ook als voordeel dat er minder snel gaatjes in de tanden ontstaan. Want met een tuitbeker worden de tanden veel langer aan (suikerhoudende) dranken blootgesteld; het kind drinkt de inhoud vaak niet in één keer op, maar blijft aan de beker sabbelen.
 
GEZONDHEID EN SPRAAK
Veel drinken uit een tuitbeker kan nog meer ongewenste gevolgen hebben. Door het verkeerd slikken is er meer kans op ‘luchtslikken’, wat buikpijn veroorzaakt. En slappe mondspieren leiden tot slechter kauwen, wat weer maag- en darmklachten geeft. Een verkeerde rustpositie van de tong en verkeerd slikken hebben meestal ook invloed op de spraak. De spraakklanken ‘T’, ‘D’, ‘N’ en ‘L’ worden dan vaak te ver naar voren geproduceerd; dus tegen de tanden. Dat wordt ook wel lispelen genoemd. Als de tong bij de ‘S’-klank en de ‘Z’-klank teveel voorwaarts beweegt, is er sprake van slissen.
 
OEFENEN MET EEN BEKER
Het leren drinken uit een gewone beker kan starten als een kind tussen de 6 en 8 maanden oud is. Het gaat dan niet meteen om grote hoeveelheden, maar om een paar slokjes om het te leren. Gebruik een gewone beker, of eventueel een beker met handvatten en/of een neusuitsparing. Door met een open beker te drinken, leert het kind de mond op tijd weer dicht te doen omdat er anders teveel vloeistof in de mond komt. Op deze manier leert het kind de vloeistof goed aan te zuigen en te doseren. Ook ziet het kind voortdurend hoeveel vloeistof er nog in de beker zit. Het oefenen gaat in eerste instantie het eenvoudigst met wat dikker vloeibaar drinken, zoals yoghurt of verdunde gladde fruithap.
 
Niet alleen door een tuitbeker, maar ook door langdurig gebruik van een fopspeen of drinkflesje met speen, kan een verkeerd slikpatroon ontstaan. Dit geldt ook voor kinderen die langdurig duimen of op hun vingers zuigen. Kinderen slapen hierdoor vaak met hun mond open en met een laagliggende tong. Ze ademen dan door hun mond in plaats van hun neus. De kans op middenoorontsteking en luchtweginfecties is dan groter. Geef daarom geen flesje mee in bed als troost. En dus ook zeker geen tuitbeker.
 
Bericht over de tuitbeker op www.omft.nl
 

Freya Moolhuijsen is aangesloten bij het ParkinsonNet

Met gepaste trots vermelden wij, dat vanaf 28 juli 2018, Freya Moolhuijsen is aangesloten bij het  ParkinsonNet.

Freya en Susan zijn nu beiden gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme.

Susan Slot-Denis wint Qualiview Zorgverlener Award 2018 in de categorie de door de klant ‘Meest gewaardeerde Logopedist’

De Qualiview Zorgverlener Awards 2018 zijn uitgereikt. Tijdens het feestelijke event, dat op dinsdag 26 juni 2018 plaatsvond, werd bekendgemaakt welke praktijken en zorgverleners de hoogste waarderingen kregen van hun klanten. De awards zorgden voor blije én trotse gezichten. 
De Qualiview Zorgverlener Awards werden alweer voor de tweede keer uitgereikt. Ook dit keer vond het bijzondere moment plaats in CitySense Utrecht. Bij de awards draait het om het oordeel van de patiënt over de zorgverlener. De prijzen werden uitgereikt door onder anderen Sabine Uitslag (bestuursvoorzitter NVH), Frans Koornberg (bestuursvoorzitter VvOCM) en Robert Versteegh (directeur Fys'Optima) voor de beroepsgroepen fysiotherapie, huidtherapie, oefentherapie en logopedie. 
Bij het tot stand komen van de uitslag was het aantal ingevulde vragenlijsten een belangrijk onderdeel. Verder werden onder andere de beoordelingen op themaniveau, algemene beoordeling en NPS meegenomen. Daarnaast hebben er diverse controles op opvallendheden plaatsgevonden om de zuiverheid van de onderzoeken te borgen. 
Het winnen van een award heeft een waardevolle betekenis. Klantervaring is namelijk één van de onderdelen die tezamen met andere indicatoren de definitie van kwaliteit maakt. 
 
Uitreiking Qualiview Zorgverlener Awards
De awards werden binnen de verschillende beroepsgroepen uitgereikt in de volgende drie categorieën: de door de klant ‘meest gewaardeerde praktijk’, ‘meest aanbevolen praktijk’ en ‘meest gewaardeerde zorgverlener’. 
Susan mocht een Qualiview Zorgverlener Award 2018 in de categorie de door de klant ‘Meest gewaardeerde Logopedist’ in ontvangst nemen.
Reactie Susan
Ik voel me zeer vereerd dat mijn cliënten zo’n positieve en mooie beoordelingen over mij schrijven.
Na 34 jaar werken als zelfstandig Logopediste is dit een ongelooflijk fijne waardering.
Iedereen bedankt!
 
Qualiview Zorgverlener Awards
Qualizorg, waar Qualiview onder valt, verzamelt op grote schaal kwaliteitsindicatoren in de Nederlandse gezondheidszorg en bedient 9.500 zorgorganisaties binnen 18 zorgmarkten. Het ervaringsonderzoek wordt gedaan via landelijk gevalideerde meetinstrumenten, met draagvlak van de beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en Patiëntenfederatie Nederland.  
 
Wat zorgt voor een hoge waardering en goede klantervaring?
Vakkundigheid en deskundigheid, gecombineerd met duidelijke communicatie over het behandelplan is belangrijk voor de klanten van de zorgverleners. Naast oprechte betrokkenheid en aandacht zorgt vriendelijkheid van de zorgverlener ook voor een hoge waardering en goede klantervaring.
 
Een overzicht van alle winnaars:
 

Praktijk met zorg 2017

Ook in 2017 heeft Logopediepraktijk S. Slot en F. Moolhuijsen deel genomen aan een klanttevredenheid onderzoek.
Ook dit jaar kunnen we weer met trots de resultaten aan u presenteren.
De behaalde resultaten van de praktijk staan op het onderstaande certificaat.
 
Het certificaat toont de volgende onderwerpen:
  • Net Promoter Score (NPS)
  • Ervaren Bejegening
  • Algemene Beoordeling
  • Participatie & Therapietrouw
  • Informatievoorziening
  • Verwachtingsmanagement Behandelproces

Dag van de Logopedie vraagt aandacht voor ‘Ondersteunde communicatie’

Met Ondersteunde Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem

Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatiemiddelen en 

–vormen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart 2018 in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC).  

Een man met ernstige afasie kan na een training door de logopedist via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een 6-jarige jongen met het syndroom van Down die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Met de intensieve begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, elkaar duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.

Ondersteunde Communicatie

Bovenstaande voorbeelden laten de waarde zien die ‘Ondersteunde Communicatie’ (OC) kan hebben voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. ‘OC geeft hen de mogelijkheid mee te doen, zich te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn,’ verklaart Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘In Nederland hebben ongeveer 300.000 kinderen en 300.000 volwassenen problemen met spraak. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet willen of kunnen communiceren. Ieder mens vindt het belangrijk om erkend en gezien te worden. Daarom heeft iedereen behoefte aan communicatie, ook als spraak niet (meer) mogelijk is. Met ‘Ondersteunde Communicatie’ kom je tegemoet aan deze behoefte.’ 

Hulpmiddelen

Bij Ondersteunde Communicatie kun je gebruikmaken van lichaamstaal en ondersteunende gebaren of van eenvoudige hulpmiddelen, zoals een pictobord en fotoklappers. Ook kun je diverse low-tech en high-tech hulpmiddelen inzetten: van spraakcomputers tot tablets met een grote variëteit aan apps en bedieningsapparatuur, die geschikt zijn voor tekst- en symboolcommunicatie. 

De logopedist kan helpen

‘Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden’, vertelt Gerna Scholte, logopedist en taal- en spraakpatholoog bij Response-Able. ‘Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook helpen zij bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen zij in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.’ 

Meer weten over Ondersteunde Communicatie? Neem eens een kijkje op deze sites:

 
AttachmentSize
PDF icon Factsheet OC.pdf255.38 KB

Pages