Behandelt u dyslexie?

Kinderen met lees- en of spellingproblemen kunnen door ons behandeld worden. Er wordt in overleg met de ouders een handelingsplan opgesteld, waarin rekening wordt gehouden met de wensen van de ouders en het kind. Dit gaat in samenwerking met de leerkracht.

Indien er na het onderzoek geen logopedische en/of medische indicatie bestaat voor de behandeling, ontvangen de ouders een rekening voor de behandeling. Hiervan worden de hulpvragers vooraf op de hoogte gesteld.

Als logopediste kunnen wij de diagnose dyslexie niet stellen.

Wij zijn niet geregistreerd in het Register dyslexie en hebben derhalve ook geen samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een gedragswetenschapper. Derhalve kunnen wij de behandeling van dyslexie niet declareren bij de (meeste) zorgverzekeraars. De diagnose dyslexie moet dan ook gesteld worden door multidisciplinaire Zorgverlening. Ernstige dyslexie valt per 1 januari 2009 binnen de Zorgverzekeringswet, maar de zorg wordt ingekocht door gedragstherapeuten i.s.m. geregistreerde logopedisten.