Over welke testen beschikt u?

Enkele testen waarover we beschikken zijn:

 • Schlichtingtest voor taalproductie
 • Reynell-test voor taalbegrip
 • TVK; Taaltest voor Kinderen
 • TAK; Taaltest voor Alle Kinderen
 • Nijmeegse Pragmatiektest
 • Peabody Picture Vocabularytest (verniewde versie)
 • Hodson & Paden analyse
 • AAT Akense Afasietest
 • SAN-test voor afasie
 • Taalstandaard
 • Curriculum Schoolrijpheid
 • CELF-4-NL; test voor diagnose en evaluatie voor taalproblemen
 • Lexilijst
 • OCD= Onderzoek Comunicatie Dementie