Over Freya Moolhuijsen

In 2008 ben ik als logopedist werkzaam geweest in de Logopediepraktijk S. Slot. In 2009 ben ik als maat toegetreden tot de praktijk. Sindsdien voert de praktijk de naam "Logopediepraktijk S. Slot en F. Moolhuijsen". Op maandagen voer ik praktijk in Susteren. Naast de praktijk in Susteren voer ik de woensdagmiddagen en vrijdagen praktijk in Grevenbicht. Hierbij wordt nauw samengewerkt met enkele fysiotherapeuten. Sinds 1 juli 2013 voer ik op de woensdagochtend praktijk in het Medisch Centrum Susteren.

Na afronding van mijn HBO opleiding logopedie in februari 2001, heb ik een aantal jaren gewerkt voor verschillende logopediepraktijken voor kinderen en volwassenen (Logopediepraktijk G. Frings en Logopediepraktijk L. Canisius). Daarnaast heb ik in diverse verpleeg- en verzorgingstehuizen ouderen met neurologische problemen en jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel begeleid (o.a. de Hamboskliniek). Verder heb ik als logopedist en communicatieondersteuner enkele jongvolwassenen met meervoudige beperkingen een jaar begeleid binnen een woonproject (Kwecoo).
 
Recent gevolgde bij- en nascholingscursussen:
  • post hbo cursus COPD en de rol van de 1e lijns logopedist
  • post hbo cursus dyslexie in het primair onderwijs
  • post hbo cursus eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen ll
  • post hbo cursus prompt 1
  • post hbo cursus oro-myofunctionele therapie: logopedie en tandheelkunde
  • post hbo cursus Anders Kijken naar kinderen

Ik ben actief in verschillende kwaliteitskringen en verenigingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Ook begeleid ik regelmatig studenten.

Deelname kringen / werkgroepen:
  • werkgroep van 0-2 jarigen
  • kwaliteitskring preverbale logopedie
  • kwaliteitskring westelijke mijnstreek
  • pr werkgroep vlvl
 
 Mijn interesse's liggen verder o.a. op het gebied van preverbale logopedie, COPD en OMFT.