Herregistratie Susan Slot

De na- en bijscholingen van de afgelopen jaren hebben tot resultaat gehad dat Susan Slot t/m 2020 geherregistreerd is als Preverbale Logopedist en tevens voldoet aan de kwaliteitseisen van het "Kwaliteitsregister Paramedici, Wet BIG".