Screenen op taalachterstand

Bij een taalachterstand is de taalontwikkeling vertraagd. Kinderen kunnen de taalachterstand inlopen met extra aandacht voor het taalaanbod thuis, via ondersteuning op een voorschool (vve) of de basisschool. Voor kinderen met een TOS (taalontwikkelingsstoornis) geldt dit niet. Als een dergelijke aangeboren stoornis tijdig door een logopedist wordt gesignaleerd, kan er ook snel hulp worden geboden. Klik op de illustratie voor een korte, informatieve video.