Susan

Susan's picture

Over mij

Naam
Susan Slot
Werkervaring

Vanaf april 2023 zal ik me met name richten op neurologische problemen; Parkinson(ismen), Dementie, NAH, Oncologie, stem- en ademproblemen en behandeling van complexe stoornissen bij kinderen (o.a. syndromen).

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag op Hemelrijk 1A te Susteren.

Na afronding in 1984 aan de HBO-opleiding 'Logopedie' in Hoensbroek, richtte ik een praktijk op in Susteren. Verder deed ik werkervaring op bij het verpleeghuis 'Martinushof' in Tegelen en 'Maria Auxiliatrix' in Venlo. Ik werkte op de 'LZK-school' in Venlo, 'KDC 't Steyntje' in Stein en heb lesgegeven aan de ‘OSO’ (Opleiding Speciaal Onderwijs) in Sittard.

Specialisaties
Sinds de oprichting van de praktijk, heb ik me gespecialiseerd in Parkinson en andere neurologische stoornissen oa PPA (Primair Progressieve Afasie) en Dementie.

Ook in Pre-verbale logopedie. ( eet- & drinkproblemen bij jonge kinderen en behandeling v. kinderen met een beperking) en OMFT (Oro Myo Functionele Therapie) .

Verder ben ik gespecialiseerd in onderzoek, behandeling en begeleiding van kinderen met Downsyndroom.

Stem; onderzoek en behandeling van alle voorkomende stemstoornissen.

Jarenlange ervaring in het behandeling van kinderen en volwassenen met alle voorkomende stoornissen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor.

Kwaliteitskringen

Om de kwaliteit van de behandelingen te waarborgen ben ik aangesloten bij de:

· Kwaliteitskring Stem in MUMC

Onze praktijk is verder lid van de 'NVLF', en staat ingeschreven in het 'Register Pre-verbale Logopedie' en lid van de Kwaliteitskring Pre-verbaal.

Sinds maart 2012 zijn wij ook lid van 'ParkinsonNet' vanuit UMC St Radboud te Nijmegen

Cursussen en post-HBO opleidingen; recent gevolgd:

· 'Pitch Limiting Voice Treatment' (PLVT)
· 'Primaire Progressieve Afasie' Aphasia Clinics (neurologie)
· 'Stem- en slikstoornissen: Ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling binnen de KNO' (UMC)
· 'Communicatieproblemen van volwassen neurologische patiënten' (UMC)
· 'De taal van kinderen met een psychiatrische stoornis' (AZM)
· 'Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen in een multidisciplinair perspectief' (UMC)
· 'Slikken en spreken bij kinderen: wat weten we? Van logopedische diagnostiek en evidentie naar interventie' (UMC)
· 'Logopedie en tandheelkunde' OMFT
· ‘Eet- en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen’ (UMC)
· ‘Dyslexie in het primair onderwijs’(Windesheim)
· ‘(Centraal) auditieve verwerkingsproblemen en de invloed op het lees- en spellingsproces’ (HSZuyd)
· ‘Fonologische stoornissen bij kinderen’ (Benadering volgens Hodson & Paden)
· ‘Tan/Söderbergh methode’ (Down-syndroom & Dysfatische kinderen)
· ‘Méér dan Larynxmanipulatie’ (Einders Educatie)
· Diverse scholingen mbt Parkinson(ismen) Radboud Nijmegen

Kwaliteitsregister paramedici
29900411091