Freya

Freya's picture

Over mij

Naam
Freya Moolhuijsen
Werkervaring

In 2008 ben ik als logopedist werkzaam geweest in de Logopediepraktijk S. Slot. In 2009 ben ik als maat toegetreden tot de praktijk. Sindsdien voert de praktijk de naam "S. Slot en F. Moolhuijsen".

Na afronding van mijn HBO opleiding logopedie in februari 2001, heb ik een aantal jaren gewerkt voor verschillende logopediepraktijken voor kinderen en volwassenen (Logopediepraktijk G. Frings en Logopediepraktijk L. Canisius). Daarnaast heb ik in diverse verpleeg- en verzorgingstehuizen ouderen met neurologische problemen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel begeleid (o.a. de Hamboskliniek). Verder heb ik als logopedist en communicatieondersteuner enkele jongvolwassenen met meervoudige beperkingen een jaar begeleid binnen een woonproject(Kwecoo).

Kwaliteitsregister paramedici
19902913891